QHC

Publicitāte

Publicitāte
Māris

V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā “Zinātne Latvijai”

2023.gada 28.jūnijā Līga Avena piedalījās V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā “Zinātne Latvijai”, kur Latvijas Nacionālajā bibliotēkā arī prezentēja stenda referātu par Līgas Avenas un Dzintras Atstājas veikto pētījumu “Labākās cenas un kvalitātes attiecības noteikšana publiskā iepirkumā”

Vairāk »
Publicitāte
Māris

Līga Avena: “Inovācijas un spēja domāt “out of box” ļauj pasaulei attīstīties, jeb par to, kādēļ būt zinātnes pasaulē…”

Līgas Avenas promocijas darbs “Kvalitātes aspekta tiesiskās problēmas būvdarbu publisko iepirkumu līgumos” ir pirmais promocijas darbs Latvijā, kas veltīts kvalitātes analīzei būvdarbu publiskajos iepirkumos. Tajā tiek analizēti starpnozaru institucionālo resursu koplietošanas praktiskie un juridiskie aspekti publiskās-privātās-cilvēku-zinātnes partnerības ietvaros.

Vairāk »