Rezultāti

5. pusgada rezultāti (01.01.-30.06.2023.)

 • FAIR principi un datu uzglabāšana RSU, Pētnieka profila izveide un uzturēšana. Projekta kopsapulce 12.01.2023.
 • 24.02.2023. Dr.Ēvalds Urtāns “Mākslīgā intelekta pielietojumi un tendences 2023”
 • M.Purviņš apguva prestižo Hārvardas universitātes CS50 kursu.
 • 2.03.2023. Prof., Dr. Tatjana Volkova “Eiropas pētniecības novērtēšanas reforma”. Izbraukuma seminārs 2.-3.martā 
 1. Sagatavots un iesniegts pilns projekta pieteikums “Scale-Up and Scale-Out Sharing Capacity for Sustainable Urban Transformation” (nr. F-DUT-2022-0269). Projekta iesniedzējs banku augstskola konsorcijā ar 13 partneriem no Norvēģijas, Nīderlandes, Polijas un Dānijas. Projekta kopējais budžets 1,374,428 EUR, tai skaitā BA budžets 239,853 EUR. Projekts iesniegts ERA-NET programmā, EUROPEAN PARTNERSHIP DRIVING URBAN TRANSITIONS, DUT Call 2022 under the Horizon Europe co-funded Partnership scheme (Topic HORIZON-CL5-2021-D2-01-16) under grant agreement N° 101069506.
 2. Sagatavots un iesniegts pilnais projekta pieteikums “Vidzeme market as the ideal New European Bauhaus model territory”, Projekta vadošais partneris ir Rīgas dome, Banku augstksola kā finansējuma partneris un Rīgas Stratdiņa Universitāte kā asociētais kompetences partneris. Kopējais projekta budžet 6,249,452.00 EUR. BA budžets 692,509.60, kura ietvaros paredzēts finansējums arī Rīgas Stradiņa Universitātei. Projekts iesniegts European Urban Initiative programmā. Projekts ir bijis atbilstošs, bet nav saņēmis atbalstu programmā ierobežotā finansējuma dēļ. 
 3. Sagatavoti un iesniegti, Administratīvo pārbaudi izgājuši pieteikumi: 
  • Projekts Nr. lzp-2023/1-0296 “Pieckāršās spirāles (Quintuple helix) aprites biznesa modeļa izstrāde nozaru simbiozei” ir veiksmīgi iesniegts. 
  • Assessment of resources and processes for implementing circularity and the Green Deal in the tourism system (CirToS) (Nr. lzp-2023/1-0478).
  • Projekts Nr. lzp-2023/1-0134 “Ilgtspējīgi ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi darbaspēju saglabāšanai personām ar muskuloskeletālām saslimšanām mainīgo apstākļu kontekstā”.
 1. 22 – 23.02.2023. Atstāja Dz, Uvarova I., Raščevska Z., Butkēvičs J, Vairāki ziņojumi konferencē “The case studies in Latvia: Possibilities of implementing the Quadruple Helix Concept as base of the next generation a public-private-partnership mode” EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability, Skyline University College, Dubai, 2023.

  EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability, Dubai 2023, United Arab Emirates https://conference.eummas.net/dubai2023 

 2. 1 – 3.06.2023. Ziņojums konferencē “The Role of Open Innovation in Implementing Circular Economy Principles in Businesses: Case of Latvia”, 16TH ANNUAL SCIENTIFIC BALTIC BUSINESS MANAGEMENT CONFERENCE “IN SEARCH OF A WAY OUT OF THE MULTICRISIS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES”, RISEBA, Banku augstskola un Stokholm School of Economics, Riga, 2023. 
 3. 22. – 23.06.2023. I.Uvarova virtuāli (bez ziņojuma) piedalās konferencē 8th International Conference on New Business Models zināšanu papildināšanai par aktualitātēm aprites, ilgtspējīgu un sadarbībā balstītu biznesa modeļu jomā. Konferenci organizē Māstrihtas Universitāte. https://www.newbusinessmodels.org/nbm2023
 4. Apritīgs iepakojums – kāds labums no tā? Natālija Cudečka – Puriņa, Banku Augstskolas asociētā profesore 4. DAĻA – Kā iepakojuma apriti veicina mūsu kaimiņi? 14:20 – 15:20 Diskusija. Piedalās CSR Latvia, CSR Lithuania, CSR Estonia, Natural State (Norvēģija), moderē Natālija Cudečka – Puriņa https://csrlatvia.lv/konference-apritigs-iepakojums/ 
 5. 16th Annual Scientific Baltic Business Management Conference 
 6. IN SEARCH OF A WAY OUT OF THE MULTICRISIS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES ar ziņojumu “Digital Transformation and the Quadruple Helix: Exploring the Role of collaboration” 
 7. Dalība ASBBMC 2023 Pre-Conference Doctoral Seminar “CONTEMPORARY RESEARCH TOOLS FOR DOCTORAL THESIS AND EMPIRICAL PAPERS” 
 8. Iesniegts Abstracts konferencei 3rd IEEE-TEMS International Conference on Technology and Entrepreneurship 2023 par tēmu “Exploring Micro-Level Value Creation within the Quadruple Helix Cooperation Framework: Critical literature review”
 9. 29.03.2023 Riga Stradiņš University Conference:  The 3rd International Interdisciplinary ConferencePlaces“. Section Transformation of Law in the Era of Digitalisation:Defining Priorities. Oral presentationNecessity of the Law on the Financial Transactions“. 
 10. Pēc Latvijas Bankas aicinājuma dalība forumā -   08.02.2023 Latvijas kapitāla tirgus forums 2023 “Izaugsmei patīk uzņēmīgie”
 11. V Pasaules latviešu zinātnieku kongress “Zinātne Latvijai”, kur Latvijas Nacionālajā bibliotēkā prezentēts stenda referāts par veikto pētījumu “Labākās cenas un kvalitātes attiecības noteikšana publiskā iepirkumā”
 12. Konference Atomenerģija Latvijai, 24.05.23.
 13. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums, 5.07.23., dalība diskusiju panelī par transporta attīstības perspektīvām.
 1. I. Uvarova, M.Purviņš un Prof. Dz.Atstāja, no 24 līdz 28.04.2023. Dalība KTU Global Faculty Week, sagatavotas un sniegtas lekcijas Kauņas Tehniskās universitātes bakalaura studentiem. Lekciju tēma “Circular Economy and Circular business models”. 
 2. Dz.Atstāja un M.Purviņš piedalījās Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg Cooperative State University Villingen-SchwenningenInternational, Week Globally Connected , 8 hours “Circular  and  Green economy ” (08/05/2023-15/05/2023).
 3. M. Purviņš no 26.-30. 06. 2023. piedalīsies 13th International Week of the Polytechnic Institute of Setúbal – Portugal. 
 4. I.Uvarova, 20.03.2023. novadītas lekcijas “Circular economy”, Montpellier Business School biznesa vadības bakalaura studentiem.
 5. Izstrādāts un novadīts tālmācības studiju kurss “Uzņēmumu vadības starptautiskos tirgos” (4KP), Banku augstskola studentu attālinātai un pašvadītai macīšanās. Studiju kursa ietvaros izstrādātas un pilnveidotas tēmas par aprites biznesa modeļiem. Studiju kurss pabegts 2023.gada janvārī.
 6. Natālijai – Zaļā un ilgtspējīga uzņēmējdarbība,  Aprites ekonomikas biznesa modeli.
 7. Turpinam projekta rezultātus publicēt BA izsvēles kursā ‘Zaļās investīcijas, finanses un uzskaite”, iesaistīti M.Purviņš un J.Butkevičs, studenti bija apmierināti. 
 8. Izveidots kurss “EU Investment law” (T.Jukna)
 9. Docētie kursi – Finanšu un nodokļu tiesības,  EU Investment Law (Erasmus), lang. English (T.Jukna).

 1. Kuzmina J, Atstaja D, Purvins M, Baakashvili G, Chkareuli V. In Search of Sustainability and Financial Returns: The Case of ESG Energy Funds. Sustainability. 2023; 15(3):2716. https://doi.org/10.3390/su15032716 
 2. Dzintra Atstāja, Māris Purviņš, Jānis Butkevičs, Inga Uvarova, and Natālija Cudečka-Puriņa Developing E-learning course “Circular Economy” in the Study process and Adult Education AFE 2022 – International Scientific Conference “Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East”, 2023) 
 3. Uvarova, I., Atstaja, D., Volkova, T., Grasis, J., & Ozolina-Ozola, I. (2023). The typology of 60R circular economy principles and strategic orientation of their application in business. Journal of Cleaner Production, 409, 137189. 
 4. Mavlutova, I., Atstaja, D., Grasis, J., Kuzmina, J., Uvarova, I., & Roga, D. (2023). Urban Transportation Concept and Sustainable Urban Mobility in Smart Cities: A Review. Energies (19961073), 16(8). 
 5. Sagatavots un akceptēts tēžu kopsavilkums (extended Abstract) “Leveraging Open Innovation to Implement Circular Economy Principles in Companies”, Uvarova I., prof.Atstāja Dz., asoc.prof. Cīrule I., 3rd IEEE-TEMS International Conference on Technology and Entrepreneurship 2023 “Digital Ecosystems for Sustainable Society” 
 6. Sagatavots un akceptēts tēžu kopsavilkums “The Role of Open Innovation in Implementing Circular Economy Principles in Businesses: Case of Latvia”, Uvarova I., prof. Atstāja Dz., prof. Volkova T., Ozoliņa-Ozola I., 16TH ANNUAL SCIENTIFIC BALTIC BUSINESS MANAGEMENT CONFERENCE “IN SEARCH OF A WAY OUT OF THE MULTICRISIS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES”, RISEBA, Banku augstskola un Stokholm School of Economics, Riga, 2023. 
 7. Sagatavots promocijas darba kopsavilkums “Leveraging Open Innovation to Implement Circular Economy Principles and Create Sustainable Value in Companies” Uvarova I., kas iesniegts un akceptēts prezentēšanai Doktorantu simpozijā, the British Academy of management Annual Conference “Towards Disruptive Sustainability: New Business Opportunities and Challenges” ietvaros (konference plānota no 4 līdz 7.09.2023.) 
 8. Jukna, T., & Grasis, J. (2023). Investor Protection: Segregation of Assets. Access-access to Science Business Innovation in the Digital Economy, 4(2), 168-181. https://doi.org/10.46656/access.2023.4.2(2)
 9. Veikts pētījums un sagatavota publikācija Intersectoral institutional resource sharing within public-private partnership to ensure the efficiency and quality of public governance iesniegšanai zin. žunālā Administrative Sceinces, tiek precizēta atbilstoši recenzenta ieteikumiem.
 10. Cirule, I., & Uvarova, I. (2022). Open Innovation and Determinants of Technology-Driven Sustainable Value Creation in Incubated Start-Ups.Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity,8(3), 162.
 11. Cirule, I., Uvarova, I., & Caune, G. (2022). European Trends in Business Incubation Through Open Innovation Approach. European Integration Studies, (16), 111-124.  
 1. I.Uvarova, izstrādāts promocijas darbs “Aprites principu ietekme uz ilgtspējīgas vērtības radīšanu uzņēmumos izmantojot atvērtās inovācijas pieeju”, zinātniskais vadītājs prof. Dz. Atstāja. Promocijas darba kopsavilkums latviešu valodā un promocijas darbs iesniegts Banku augstskolas zinātņu padomē. 21.06.2023. Promocijas darbs prezentēts Banku augstskolas zinātņu padomē. 
 2. M. Kontiņa nodefinējusi promocijas darba tēmu, strādā pie teorijas daļas, tiek kārtoti tekošie doktorantūras programmas studiju kursi (Data Mining, Human Resource Management, Research theoretical part, Innovation Management). 
 3. J.Butkevičs un Z.Rasčevska ir sekmīgi nokārtojuši doktorantūras teorētisko kursu. Jānim apstiprināta tēma un vadītājs.
  Darba tiesiskās attiecības ar Z.Rasčevsku pārtrauktas ar 01.06.2023.
 4. Z. Rasčevskauzrakstītas un ar darba vadītājām saskaņotas 60lpp (teorētiskā daļa). Apkopota ievāktā informācija projekta “Dari digitāli” – darba grupas, intervijas, aptaujas un pētījumi. Uzsākts darbs pie praktiskās daļas. 
 5. T. JuknaGatavība 85%. (Notiek darba finalizācija: pēdēja nodaļa + ievads).
 6. L. Avena – Promocijas darbs recenzēts un izskatīts apspriešaas sēdē, iesniegts atkārtoti.
 7. A. LeimanisDarba struktūra (visu nodaļu un apakšnodaļu nosaukumi), avoti, kopā apm. 50 lpp.
 1. 11.05.2023. I.Uvarova piedalās ar prezentāciju Zemgales plānošanas reģiona organizētā seminārā uzņēmējiem “Biznesa pavasaris, 2023”. Prezentācijas tēma “Cik tālu esam zaļā biznesa ceļā?” 
 2. 5 – 8.06.2023. I.Uvarova kā eksperts vada apmācības vispārizglītojošo skolu skolotājiem “Sustainable Environment Education”, apmācības organizē Rīgas Tehniskā Universitāte projekta “Green schools for green Europe” (2022-1-NL01-KA220-SCH-000086740) ietvaros, projekts finansēts no Erasmus+ programmas. Apmācībās piedalījās skolotāji no 5 valstīm. Apmācībās izmantoti QHC pētījuma projekta rezultāti. 
 3. Vebināri “Zaļais kurss uzņēmējdarbībā, ieguvumi un izaicinājumi” un  “Aprites ekonomika uzņēmējdarbībā” (Latgales plānošanas reģiona uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem ar mērķi stiprināt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuāliem jautājumiem.) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! #EEANorwayGrantsLatvia. 

Maģistra darbi

 • Saules elektrostacijas analīze, izmantojot tirgus ekonomikas investora principu (Analysis of a solar PV development project based on Market Economy Investor Principle) 
 • Saules paneļu uzstādīšana un to investīciju līdzfinansējumi uzņēmumā SIA “Sekura Stils” (Installation of Solar Panels and Co-financing of Their Investments in the Company “Sekura Stils”) 
 • Potential of wood construction waste circularity in Latvia (Koka būvniecības atkritumu aprites potenciāls Latvijā) 
 • Lietišķais pētījums “Latvijas jaunuzņēmumu vadītāju finanšu pratības ietekme uz uzņēmumu veiktspēju” un “Rail Baltica” Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļi” 
 • Nokavēto nodokļu piedziņa uzņēmumu pārejas gadījuma un tās tiesiskie aspekti. 
 • Konkurences nodrošināšanas publiskajos iepirkumos tiesiskie aspekti.

Bakalaura darbi 

 • Improvement of the Decision-Making process in “Strong Step Business”  
 • SIA “Kaleja Silks” pielietotās tiešsaistes mārketinga metodes un to ietekme uz patērētāju rīcību tirgū  
 • “Biznesa inkubatoru nozīme aprites ekonomikas ieviešanas veicināšanā mazos un vidējos uzņēmumos”  
 • Mājokļa īres tirgus salīdzinājuma analīze, ieņēmumu diversifikācijai un palielināšanai (Comparative analysis of the rental housing market, for income diversification and increase) 
 • Latvijas atkritumu apsaimniekošanas asociācija (LASUA) un CleanR SIA, Būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrs “Nomales”.
 • PPP Asociācijas vadība (valdes p-js) (A.Leimanis)
 • PPP instrumenta izmantošanas Rail Baltica projektā analīze (A.Leimanis)

Vidusposma konsolidētais vērtējums

The project aims to develop the Quadruple Helix Concept (QHC) based next generation PPP (Public, Private, People, Science Partnership – S4P) model for ensuring the public services or infrastructure more effectively by using not only public or business, but also societal (people) and science resources. In the first phase of the project, the conceptualisation of the research was achieved through the systematic literature review, with an analysis of legal, jurisprudence, doctrinal, theoretical, scientific, and other information sources. As part of the literature review, more than 300 scientific articles and other sources were analyzed in several categories, such as QH concept, PPP with people involved in public procurement, stakeholder collaboration and ecosystem cooperation, circular economy and circular business models, collaborative business models, shared value, value creation, and value proposition and capturing. The exploratory research with case studies, semi-structured interviews, and focus group discussions were organized. The integration of system dynamics and design thinking methods has led to the identification of imperfections and the creation, testing, and refinement of new ideas. As a result of these work packages the project highlights the need in the PPPP procurement process and execution to define a “framework” of quality criteria allowing to assessment and determining the best quality-price ratio, i.e., a quality that meets the needs and wishes of the customer. The project proves the necessity of the transformation and new interpretations of legal basis for developing innovative governance models. Planned results during this period have been either achieved or exceeded in all activities of the WPs. Overall, it is reported and has been validated that implementation process described in the research application is going according to the initial plan.

A nice and clear overview of the research results in terms of publications and impact activities is visualised in Figure 2. This shows very good progress, with numerous publications. The report also has a long list of local and foreign collaborating scientif institutions and collaboration results, showing high interim impact. The identification of several case studies have, such as one with the partnership between Riga Technical University, shows the wide impact breadth of the project. Future research directions based on the research gaps were identified, e.g. for Design thinking methods and People involvement and PPPP. Given the PPP nature of the project focus, the socioeconomic impact is of course potentially good, for a wider awareness-raising on the importance of cooperation and the circular economy in wider groups of society. Communications activiteit have bene based on on-site and on-line seminars, workshops, and other events, as well as with numeorus media/web activities. As for team capacity budding, seven doctoral students have been involved in the research activities and also Bachelor’s and Master’s students. Overall the project impact is very good. Recommendations for improvement: The consortium planned to develop a new on-line training programme about the circular economy and circular business models that will be used both as a academic study course in the university study programmes and as a training for entrepreneurs and other adults. This interim report does not seem to include information related to this plan and the researchers can keep this plan in mind on the next stage.

The research process is ongoing according to the time schedule and work packages planned within the application. There were no changes or major risks met during the project implementation. Financial resources used for implementation of the research application are in line with the amount of work and achieved results.

Activities, work packages, tasks, deliverables, and milestones performed during the interim period also comply with the initial plan set forth in the project proposal. The scientific capacity of the involved researchers has significantly improved. Researchers have improved cooperation skills to work in research groups locally and internationally, and learned and practically tested various new research and software tools. The project has set-up the potential science consortium between RSU and BA SBF. Seven doctoral students have been involved in the research activities. The project also involved Bachelor’s and Master’s students. Involvement of the students from different levels has been excellent. There were no changes or major risks met during the project implementation. Achieved results of the project at the interim moment have promoted researchers’ development and further growth and improved scientific competence and capacity. Recommendations for improvement: Project management activities can be further articulated in the next report.

4. pusgada rezultāti (01.07.-31.12.2022.)

 • Projekta komanda piedalās sarunu festivālā Lampa, 01.07.2022.
 • Uzturēta un regulāri atjaunota projekta mājas lapa https://qhc.ba.lv
 • Uzturēts un regulāri atjaunots projekta profils ResearchGate platformā – https://www.researchgate.net/project/Quadruple-Helix-Concept-as-base-of-the-next-generation-PPP-model
 • Uzturēts FB profils – https://www.facebook.com/QHC.FLPP
 • Projekta pētnieki apmeklē būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centru “Nomales” 12.08.2022.
 • Seminars Daugavpils universitātē “Ilgtspēja, digitalizācija un aprites ekonomika” 23.08.22., piedalījās projekta komanda – Dzintra, Inga, Ilona, Jānis un Māris
 • Banku augstskolas gadu jubilejas pasākumi – diskusijas vada Ilona un Inga
 • Seminars Rīgas Stradiņa universitātē “Bufalo universitatē iegūtā pieredze: ko varam pārņemt RSU” 30.08.22., piedalījās projekta komanda – Dzintra un Māris
 • septembris doktorantu atskaišu un pieredzes apmaiņas starptautiskais seminārs
  • Inga UVAROVA The and the Shared Value Creation in the Circular Business””
  • Ilona PLATONOVA “Design Thinking and Shared Value Creation”
  • Zane RAŠČEVSKA, PhD Student “Collaboration for Creation of Value: Quadraple Helix Approach”
  • Līga Avena “The legal issues of the quality in the construction contracts under the public-private partnership framework”
  • Tatjana JUKNA, PhD. “Legal Problematics of Repo Transactions with Securities and Possible Solutions.”
 • Māris pārstāvēja projektu vislektoru nedēļā Brno University of Technology, Faculty of Business and Management in the Czech Republic, 17.-20. oktobrī
 • 1. novembrī konference 2nd International Scientific Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management (ISCES 2022) https://isces.eu-science.com/ Dzintra, Māris un Jānis Grasis iesaistījās konferences organizatoriskajā darbā.

Dzintra apstiprināta EU Mission Adaptation to Climate Change un Working group on Mission 100 Climate-Neutral and Smart Cities under the Strategic Configuration of the Horizon Europe Programme Committee

COST Action Management Committee – COST Action CA21103,

Implementation of Circular Economy in the Built Environment (CircularB) 

19. – 22. septembrī Jūrmalā notika Starptautiskā konference “Monitoring and Managment of Visitors in Recreational and Protected Areas”. Projekta pētnieces Inga Uvarova un profesore Dzintra Atstāja piedaloties prezentēja veikto pētījumu “Empowering people involvement in the greening and modernisation of public lighting in touristic sites: Case of Jurmala Resort”. 

6.oktobrī pētnieki piedalās Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences rīkotajā konferencē “Green Diet – Digital Data Design, Innovation, Entrepreneurship, Technology” https://conference.euas.eu/2022/. Šīs konferences zinātniskajā plenārsesijā projekta pētniece Inga Uvarova sniedza ziņojumu “Circular Economy in Business: Is It a Fashionable Green Diet, New Religion or Profitable Value Creation?”, bet pētnieces Inga Uvarova, prof. Dzintra Atstāja un prof.Tatjana Volkova prezentēja pētījuma ziņojumu “Scaling up Collaboration in Circular Business for Creating Shared Value” un pētniece Līga Avena prezentēja pētījuma ziņojumu “Concept of quality in construction, practical and legal aspects”.

Uvarova, I., & Atstaja, D. (2022). Collaborative circular business models in the tyre recycling. International Journal of Green Economics, 16(1), 76-100. DOI: 10.1504/IJGE.2022.10049151

Koval, V., Hrymalyuk, A., Atstaja, D., Nesenenko, P., Kovshun, N., & Masina, L. (2022). HYPOTHESIS OF A TWO-LEVEL INVESTMENT SYSTEM AND THE PROSPECTS FOR THE PLANNED DEVELOPMENT OF THE SOCIALIST MARKET ECONOMY. Scientific Bulletin of National Mining University, (4).

Sagatavots iesniegšanai Tatjana Jukna, Janis Grasis “INVESTOR PROTECTION: SEGREGATION OF ASSETS”

 1. Iesniegts pieteikums LZP FLPP, darba grupa strādāja pie projekta pieteikuma uzlabošanas, Development of Quintuple helix circular business model for industry symbiosis (Nr. lzp-2022/1-0055)
 2. “Resursu atgūšanas aprites ekonomikas biznesa modeļa pielietošana būvniecības un nojaukšanas atkritumu plūsmai kara izpostītu objektu rekonstrukcijai” Latvijas – Ukrainas pētniecības projektu konkursam, iesniegts VIAA 02.09.2022.
 3. iesaistījāmies ERANET pieteikuma sagatavošanā
  F-DUT-2022-0269 Scale-Up and Scale-Out Sharing Capacity for Sustainable Urban Transformation

 • Platonova pārtraukusi studijas doktorantūrā un darbu projektā
 • Raščevska izstrādā disertāciju.
 • Uvarova izstrādājusi
 • Avenas promocijas darbs tiek pilnveidots
 • Butkevičs izstrādājis pašvaldību aptaujas anketu un rezultāti pārrunāti fokusgrupas diskusijā ar iesaistītajām pusēm, prezentējis teorijas daļu un sekmīgi pabeidzis doktorantūras studiju teorētisko kursu

Atjaunota Banku augstskolas darbība Baltijas universitāšu tīklā (BUP), Research Notes Letter vol. 5, issue 2, 2022 tika iekļauta atsauce uz QHC publikāciju: Cudečka-Puriņa, N., Atstāja, D., Koval, V., Purviņš, M., Nesenenko, P., & Tkach, O. (2022). Achievement of Sustainable Development Goals through the Implementation of Circular Economy and Developing Regional Cooperation. Energies, 15(11), 4072. https://doi.org/10.3390/en15114072 https://www.balticuniv.uu.se/digitalAssets/879/c_879360-l_1-k_research-notes-letter-vol-5–issue-2.pdf

Pētniecības un gadījumu izpētes ietvaros, uzsākta sadarbība ar:

 • Latvijas atkritumu apsaimniekošanas asociācija (LASUA) un CleanR SIA, Būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrs “Nomales”
 • Ekspertu diskusijas par Būvgružu apritīgumu 23.sept. ar CleanR, LASUA, EKO Baltia, LAUTUS, Pilsētvide ekspertiem un LBTU, RTU, EKA pārstāvjiem
 • Pieredzes apmaiņa ar Latvijas būvuzņēmēju partnerība
 • ar Rīgas domes Attīstības departamentu uzsākts darbs pie projekta pieteikuma “Vidzemes tirgus – ideālā Jaunā Eiropas Bauhausa paraugteritorija, kur satikties

3. pusgada rezultāti (01.01.-1.07.2022.)

 • Uzturēta un regulāri atjaunota projekta mājas lapa https://qhc.ba.lv
 • Uzturēts un regulāri atjaunots projekta profils ResearchGate platformā – https://www.researchgate.net/project/Quadruple-Helix-Concept-as-base-of-the-next-generation-PPP-model
 • Izveidots projekta FB profils – https://www.facebook.com/QHC.FLPP
 • 10. marts doktorantu atskaišu un pieredzes apmaiņas seminārs
 • Montepllier Business School Internation Sustainability Week – Guest lecture “Circular Economy” (21.03 – 26.03.)
 • 1.- 2. aprīlis Mentoru pienākumi un lekcijas jauno zinātnieku konferencē Borjomi, Gruzija
 • 31. maijs darba seminārs RSU
 • University of International Business Almaty, Kazakhstan “Circular and  Green economy ” (16/06/2022-20/06/2022)
 • 28. jūnija projekta rezultātu un publicitātes pasākums
 • Projekta komanda piedalās sarunu festivālā Lampa, 01.07.2022.
 • Ilona – papildināja digitālās prasmes un zināšanas pasaules vadošajā universitātē, ASV Ņujorkas štata Bufalo Universitātē, ASV
 • Māris, Dzintra – mēdiju trenniņš ar Agnesi Strazdu (RBS)
 • Dzintra “Python programming fundamentals for data science” (e-studijas, RSU), RunasKursi un English for Academic and Research Purposes (RSU)
 • On-line režīmā turpinājās iesāktā tradīcija – regulāras diskusijas kopīgām publikācijām un ziņojumiem konferencēs 
 • Vidzemes augstskolas konference, ziņojums
  Vidzemes augstskolas konference, ziņojums
 • 12.maijā seminārs Zemgales uzņēmējiem: lekcija par Aprites ekonomiku
 • 26.maijā seminārs Kuldīgā, Kuldīgas novada uzņēmējiem par Aprites ekonomiku
 • Doktorantu ziņojumi un 15th Annual Scientific Baltic Business Management Conference Building Strategic resilience in the times of uncertainty Venue: BA SBF, K.Valdemara str. 161, Riga, Latvia/ Hybrid format Organizers: BA School of Business and Finance, RISEBA University of Applied Sciences, Stockholm School of Economics in Riga Date: 01.06.2022 – 03.06.2022
 • 7th International Conference on New Business Models. New Business Models in a Decade of Action: Sustainable, Evidence-based, Impactful
 • apr. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Jaunās tendences ekonomikā, kultūrā un humanitārās zinātnēs” (etECH2022), Ekonomikas un kultūras augstskola.
 • apr. J.Butkevičs par dalīšanās ekonomiku vada lekciju CLIMAN projekta dalībniekiem no Gruzijas, Vācijas, Ukrainas un Latvijas
 • apr. Sabiedrības iesaistes tiesiskie aspekti QHC balstītā PPP īstenošanā Satversmes 101. panta kontekstā”, pārstāvēja projekta komantu Rīgas Stradiņa universitates Juridiskās fakultātes organizētajā starptautiskajā zinātnisi praktiskajā konferencē Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas Satversmes simtgades kontekstā

Atstaja, D., Koval, V., Grasis, J., Kalina, I., Kryshtal, H., & Mikhno, I. (2022). Sharing Model in Circular Economy towards Rational Use in Sustainable Production. Energies15(3), 939.

Cudečka-Puriņa, N., Atstāja, D., Koval, V., Purviņš, M., Nesenenko, P., & Tkach, O. (2022). Achievement of Sustainable Development Goals through the Implementation of Circular Economy and Developing Regional Cooperation. Energies15(11), 4072.

Tatjana Jukna (RSU) pētnieku komandai pievienojusies no 1. marta un uzrāda atbilstošus rezultātus:

 1. 1Ziņojums par pētījuma (promocijas darba) progresu doktorantu seminārā 10.martā
 2. Raksts “Ownership Rights on Intermediated scurities”
 3. Dalība Compliance Baltic sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju organizētajā apmācību kursā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē”, kas ir paredzēts finanšu nozares specialistiem, ar lekciju “Finanšu instrumentu tirgus un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija” (2.ak. st. 2023.gada 3.junijs)
 4. Dalība Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte, Siedlicas Dabas un humanitāro zinātņu universitātes, Jaroslava Gudrā Nacionālā juridiskā universitātes, “Sv. Kirila un Sv. Metodija” Veliko Tarnovo universitātes, Mykolas Romeris universitātes, Juridiskās koledžas starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas Satversmes simtgades kontekstā ar referātu “Ownership rights on intermediated securities is ownership rights on the legal fiction” 2022. gada 21. aprīlī

 

 

Viktorija Setkovska. Bakalaura darbs – LATVIJAS RESURSU EFEKTIVITĀTES VEICINĀŠANA IEVIEŠOT REĢIONĀLO  INDUSTRIĀLO SIMBIOZI

Signe Līdaka, Elīna Freimane, Antons Kudrjajevs, Kintija Dambe, Inita Upīte,

Lietišķais pētījums – Četrkāršās spirāles aprites ekonomikas biznesa modeļa ieviešanas iespējas Latvijā, pamatojoties uz ārvalstu praksi un veiksmīgiem īstenošanas piemēriem

 

 • Platonova izstrādājusi pirmo versiju promocijas darba pētījuma modelim un tas diskutēts doktorantu atbalsta domnīcā
 • Raščevska nokārtojusi doktorantūras teorētisko kursu un ieguvusi doktora zinātniskā grāda pretendenta statusu
 • Uvarova izstrādājusi promocijas darba teorētisko daļu un pētījuma modeli
 • Avenas promocijas darba pirmā versija iesniegta izskatīšanai un vērtēšanai
 • Saskaņojot ar autoriem, latviešu valodā adaptēta un jau aprobēta lietišķā spēle, idejas rosinošās kartītes Aprites ekonomika uzņēmumos”. Spēles orģināls izstrādāts angļu valodā un tās nosaukums ir “Circularity Deck”. Spēli izstrādāja Dr. Jan Konietzko promocijas darba pētījuma ietvaros Delftas Tehnoloģiju Universitātē.

Pētniecības un gadījumu izpētes ietvaros, uzsākta sadarbība ar:

 • Latvijas atkritumu apsaimniekošanas asociācija (LASUA) un CleanR SIA
 • Latvijas investīciju attīstības aģentūra (LIAA)
 • SIA “Idea Innovation Institute”

Pētniecības un gadījumu izpētes ietvaros turpinās sadarbība ar:

 • Rīgas enerģētikas aģentūru, kas realizē ES finansētu URBACT programmas projektu URGE (Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā” (urbact.eu/urge) – sadarbības intereses saistās ar sadarbībā balstītu aprites ekonomikas biznesa modeļu attīstību pilsētbūvniecības jomā un organizētas vairākas dizainas sesijas par neizmantoto būvmateriālu maiņas punkta un platformas izveidi
 • Rīgas dome, organizēas vairākas diskusijas ar Rīgas domes Attīstības departamentu, Īpašuma departamentu, Attīstības komiteju, u.c. par iespējamo pilotvietu atlasi pētījumam (Matīsa tirgus Rīgā, u.c.)
 • Biedrība Free Riga, par Dzīves kvalitātes dizaina institūta attīstību, Rīgā Viskaļu ielas 36 (bijušajā RTU teritorijā) teritorijas attīstības modeli, izmantojot dizaina domāšanas metodes un sadarbībā balstītu aprites biznesa modeļu principus
 • Pieredzes apmaiņa ar Baltijas studiju centru

Pieredzes apmaiņa ar Latvijas būvuzņēmēju partnerība

Turpinam darbu pie LZP FLPP, darba grupa strādā pie projekta pieteikuma uzlabošanas, Development of Quintuple helix circular business model for industry symbiosis (Nr. lzp-2022/1-0055)

KategorijaPlānots (ievadiet)Publicēts (skaits)Iesniegts (skaits)
1. WoSCC/Scopus raksti >=50%120
2. WoSCC/Scopus raksti – citas221
4. Citi recenzēti raksti – starptautiski110
6. Konferenču materiāli – pilna teksta 21
7. Konferenču materiāli – kopsavilkumi 32
8. Recenzētas zinātniskās monogrāfijas 20
14. Jauna produkts, tehnoloģija 20
17. Iesniegts projekta pieteikums110
18. Bakalaura vai maģistra darbs360
20. Cits projekta rezultāts71411

2. pusgada rezultāti (01.07.-31.12.2021.)

 • Dzintras Atstājas lekcija Vasaras skolā Odesā 09.09.2021. 

 • Par projekta norisi CSR Latvia Ziņu lapa Nr.8 (2021.g. decembris)
 • Nozīmīgākais publicitātes pasākumi – sadarbībā ar VARAM organizēti 3 semināri par aprites ekonomiku: 
  • 2021.gada 15.oktobrī seminārs “Aprites biznesa modeļi un biznesa ieguvumi no aprites ekonomikas” 
  • 2021.gada 5.novembrī seminārs “Sadarbības biznesa modeļi” 
  • 2021.gada 26.novembrī seminārs “Atbildīga ražošana” 
 • Sadarbībā ar Baltic Studies Centre organizēta Rudens skola-hakatons “Sadarbība viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai” 

2 moduļu – nodarbību lekciju un praktisko uzdevumu vadība: 1) Aprites ekonomika, 2) Biznesa modeļi (from start-up to scale-up). Praktiskais uzdevums studentiem – Ilgstspējīgu un aprites biznesa modeļu izstrāde, ieinteresēto pušu vajadzību/ vērtību kartēšana 

Rudens skolas programma un materiāli pieejami: https://drive.google.com/drive/folders/1n1FtHtyRGkW-xKyQT0CUv1y7t5n1Sfmv?usp=sharing 

 

Dzintra divās prestižu žurnālu redkolēģijās: 

1) https://www.frontiersin.org/research-topics/25634/circular-economy-business-models-for-sustainable-production 

Keywords: Circular Economy, natural resources management, sustainable economical environment, Regional sustainability, and stability, submissions deadlines for abstracts 22 October 2021, for full manuscripts: 19 February 2022 

2) https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Circular_Economy_Sustainable_Development 

A special issue of Energies (ISSN 1996-1073). This special issue belongs to the section “Energy Economics and Policy”. Deadline for manuscript submissions: 5 May 2022. 

Keywords: circular economy business models; environmental economics and corporate social responsibility; green human resource management; knowledge economy; regulation on sustainable investments; renewable energy; sustainable finance and circular economy. 

 • Ingas Lapiņas lekcija/seminārs 8.11.2021. Kvalifikācijas celšanas pasākums  – lekcija docētājiem “Kvalitāte mūsdienu mainīgajos apstākļos: ieguvumi un izaicinājumi”, Rīgas Tehniskās Universitātes profesore, Studiju kvalitātes komisijas priekšsēdētāja vietniece Dr. Inga Lapiņa dalījās ar mums savās zināšanās un pieredzē par kvalitātes jautājumiem visplašākajā nozīmē – studijās, pētniecībā, projektos. Zināšanas noderēs īstenojot esošās un veidojot jaunas studiju programmas, pētniecības un citos projektos 
 • Inga Uvarova, Liepājas Universitātē izstrādājusi un aizstāvējusi maģistra darbu, ieguvusi maģistra grādu izglītības zinātnē 
 • Dzintra papildināja digitālās prasmes un zināšanas pasaules vadošajā universitātē, ASV Ņujorkas štata Bufalo Universitātē. 
 • Kopā notikušas 8 praktiskās darbnīcās, projekta doktorantiem pievienojusies arī BA doktorante Baiba Domniece – Diasa 
 • Darbnīcās darbojās projekta doktoranti savstarpēji un kopā ar profesoriem  
 • Darbnīcās diskutēja par doktordarbu pētījumu modeļiem, promocijas darbu izstrādes procesu, promocijas darbos izmantojamām pētījumu metodēm un empīrisko daļu veidošanu,  
 • Diskutēja idejas kopīgām publikācijām un ziņojumiem konferencēs 

07.10.2021. Uvarova I, the 9th Annual Entrepreneurship and Innovation Conference “Building the virus-resistant company”, Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences 

Ziņojums: Uvarova I., Platonova I., Avena L., Atstaja Dz., Volkova T., Grasis J. (2021). Adoption of 4P and circular economy principles in the public objects of national significance.  

Konfrences ziņojuma ieraksts pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=ujc7Xmxcp14&t=219s 

 1. Dzintra Atstaja, Natalija Cudecka-Purina, Raisa Hrinchenko, Viktor Koval, Janis Grasis, Rudite Vesere Alignment OF CIRCULAR ECONOMY BUSINESS MODELS for framing National Sustainable Economic Development Acta Innovations Published: 2021-11-26 (būs Scopus) 
 2. I.Uvarova monogrāfijas melnraksts “Aprites ekonomikas uzņēmumos. Praktiskā rokasgrāmata” 

 • Banku augstskolas maģistra studente Dagnija Roga izstrādāja un aizstāvēja maģistra darbu “Elektriskās mobilitātes un automašīnu koplietošanas pakalpojumu attīstība Latvijā”, darba vadītāja I.Uvarova, recenzents: Dz.Atstāja 
 • Banku augstskolas bakalaura studiju studenti uzsākuši bakalaura darbu izstrādi:  
  • Katrīna Staškeviča (4BPVv), tēma “Aprites biznesa modeļu attīstība” 
  • Lauris Krievāns (4BPVv), tēma “Elektrisko mikro autobusu koplietošanas pakalpojumu attīstība Latvijā 
 • I.Uvarovas promocijas darba teorētiskā daļas 1.versija un pētījuma modelis izdiskutēts doktorantu domnīcā, pilnveidots pētījuma modelis un turpinās darbs pie promopcijas darba teorētiskās daļas. 
 • I. Platonova izstrādājusi pirmo versiju promocijas darba pētījuma modelim un tas diskutēts doktorantu atbalsta domnīcā. Doktorante veikusi literatūras atlasi, balstoties uz definēto problēmu un uzsākusi literatūras analīzes apkopojumu. 

Pētniecības un gadījumu izpētes ietvaros izveidota sadarbība ar:  

 • Rīgas brīvostas pārvalde 
 • Biedrību “Free Riga” un Rīgas domi par Rīgas ūdens torņu attīstību 
 • VARAM aprites ekonomikas semināru organizēšanai turpināta sadarbība ar Rīgas enerģētikas aģentūru un biedrību CSR Latvia 
 • Rīgas Brīvostas pārvaldes degradētās teritorijas attīstīšana par Drošības zinātnes un inovāciju centra attīstība. Izstrādāts projekta koncepts Horizon Europe programmai 

 • Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programma 2023.-2029. gadam – Stratēģiskā daļa un Rīcības plāna izstrādes darba grupa
 • Jūrmalas dome, Jūrmalas pilsētas Jomas ielas apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanas projekta gadījuma izpēte par QH un 4P sadarbības modeļa praksi, labā prakse un izaicinājumi projekta īstenošanā. Projektā iesaistītas QH puses – uzņēmēji (būvnieki, projektētāji), publiskais sektors (Jūrmalas dome un pašvaldības SIA Jūrmalas gaisma), pētnieki, iedzīvotāji.

 • Biedrībai Free Riga palīdzēts veidot sabiedrības iesaistes pasākumus gan konceptuāli, gan praktiski projektā, kas saistīts ar vēsturisko ūdens torņu izmantošanu Rīgā. 

Sagatavots un iesniegts nākamais FLP projekta pieteikums: 

Uzlabots platformas prototips, prezentēts arī Erie County (Buffalo, NY) Klimata aktīvistu grupai, uzklausīti priekšlikumi platformas uzlabošanai.


1. pusgada rezultāti (01.01.-30.06.2021.)

 

 • 15.06.2021. seminārs “EPALE platformas iespējas un lietošana”, par ziņu, rakstu un emuāru publicēšanu EPALE platformā projekta publicitātes nodrošināšani, organizators- Izglītības un zinātnes ministrijas EPALE Nacionālā atbalsta dienests 
 • 18.05.2021. seminārs par digitālo rīku izmantošanu kritiskās literatūras analīzes veikšanai un analīzes rezultātu atspoguļošanai (lekt. M.Freifalts) 
 • 13.04.2021. seminārs par EndNote izmantošanu automātiskai atsauču un bibliogrāfijas saraksta veidošanai pētījumā (vada Inga Znotiņa, RSU) 
 • 04.03.2021. seminārs “How to Publish in Academic Journals” (prof. Ron Berger) 
 • I.Uvarova 18.05.-19.05.2021. piedalījās virtuālā konferencē “Sustainability Days 2021. Destruction & Creativity, organizators: Alto Universitāte, HELSUS (Helsinki Sustainability Institute), Helsinku Universitāte 
 • Seminārs par Quadruple Helix četru pušu sadarbības konceptu teorētiskajā literatūrā (B.Mavļutovs) 
 • L.Avena 07.06-11.06. pieredzes apmaiņā Somijā, ieguvēju pieredzi par aprites ekonomikas un ilgstošas principu integrēšanas publiskojos būvobjektos un NVO iesaisati / lomu šādu projektu realizāciju 
 • RSU Doctoral school webinar programme English for Research Purposes 21 April – 2 June 2021, Topics: 1.  Research Text as a Communicative Act. Language of Research Decisions (1.5 hours); 2. Scientific Style. Intercultural Aspects in Scientific Writing. Terminology (1.5 hours); 3. Hedging, Vagueness, Sensationalism, Exaggeration. Errors of Reasoning versus Linguistic Creativity (1.5 hours); 4. Constraints in Scientific Writing: Grammar, Punctuation, Spelling (1.5 hours); 5. Describing, Comparing, Contrasting, Narrating (1.5 hours) 6. Revising, Editing, Proofreading (1.5 hours) 
 • Kopā notikušas 8 praktiskās darbnīcās, 
 • Darbnīcās darbojās doktoranti savstarpēji un kopā ar profesoriem  
 • Darbnīcās diskutēja par doktordarbu pētījumu modeļiem, promocijas darbu izstrādes procesu, promocijas darbos izmantojamām pētījumu metodēm un empīrisko daļu veidošanu,  
 • Diskutēja idejas kopīgām publikācijām un ziņojumiem konferencēs 
 • Platonova I., Ziņojums “Models for circular business value creation” un dalība konferencē International Scientific Conference ASBBMC 2021, June 2, 2021, RISEBA, Banku augstskola un SSE Riga; 
 • Uvarova I, un Cirule I., Ziņojums “Dynamic Capabilities of Open Innovation and Quadruple Helix Perspective” un dalība konferencē International Scientific Conference ASBBMC 2021, June 2, 2021, RISEBA, Banku augstskola un SSE Riga; 
 • Uvarova I., Platonova I., Rascevska Z., Volkova T. un Atstaja Dz., Ziņojums “The value co-creation in circular business models: Quadruplex Helix perspective” un dalība konferencē 6th International Conference on New Business Models. New Business Models in a Decade of Action: Sustainable, Evidence-based, Impactful, 9 – 11 June, 2021, Halmstad University; 
 • Atstāja D. “Implementation of Circular Economy via Collaboration” International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021April 16, 2021 Odesa, Ukraine 
 • Piedalīšanās RSU konferencē “Practical and legal aspects of public person cooperation with a private person for the implementation of activities important to the society” ,starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas 2021.gada 21.aprīlī 
 • Z.Rasčevska 35th EBES Conference 7.-9.aprīlī 
 • 2021. gada 26. maijā Ilona Platonova izstrādā dizaina domāšanai veltītā konferencē Prototips. Kopumā to vēroja ap 450 skatītāju. Prezentācija “Aprites ekonomikas biznesa modeļu dizains” dizaina jomas profesionāļus iepazīstināja ar projektu “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” literatūras analīzes posmu pētītiem atsevišķiem režīmiem un atziņām, kas ir piemērojami praktiski. 
 • Uvarova I., Platonova I., Rascevska Z., Volkova T., Atstaja Dz., (2021). The value co-creation in circular business models: Quadruplex Helix perspective, in Hoveskog, M., Halila, F. (Ed.), Proceedings of the 6th International Conference on New Business Models: New Business Models in a Decade of Action: Sustainable, Evidence-based, Impactful. Halmstad, Sweden, 9-11 June 2021, pp.382-389. ISBN: 978-91-88749-68-0, Pieejams: https://hh.se/download/18.6f1a42a7179c523f70534eaf/1622570982472/Full%20Conference%20Proceedings%20NBM%202021.pdf 
 • Uvarova I. & Atstaja Dz. (2021). Collaborative Circular Business Models in Tyre Recycling. International Journal of Green Economics (submitted) 
 • Uvarova, I., Atstaja, Dz. & Korpa, V. (2020). Challenges of the Introduction of Circular Business Models Within Rural SMEs of EU, International Journal of Economic Sciences VOL IX / No. 2 128-149 https://www.iises.net/international-journal-of-economic-sciences/publication-detail-25570 (Web of Science, ErichPlus) 
 • Cudečka-Puriņa, N., Atstāja, D. (2021). «Landfill in Latvia towards a circular economy». Green Economics Institute Publishing house ISBN 978-1-913354-23-7 p 254 
 • Dzintra Atstaja, & Viktor Koval (Eds.). (2021). «Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development» (p. 453). Riga, Latvia: BA School of Business and Finance. http://doi.org/10.5281/zenodo.4454180 
 • Studentu lietišķais pētījums “Sadarbībā balstītu aprites biznesa modeļu attīstība” (novērtēts ar 10 izcili) 
 • Studentu lietišķais pētījums “Dizaina domāšanas pielietošana publiskajā sektorā” (novērtēts ar 9 teicami) 
 • Studentu lietišķais pētījums “Aprites biznesa modeļu attīstības finansējums” (novērtēts ar 9 teicami) 
 • I. Platonova izstrādājusi pirmo versiju promocijas darba pētījuma modelim un tas diskutēts doktorantu atbalsta domnīcā 
 • Z.Raščevska nodefinējusi promocijas darba tēmu, izstrādājusi promocijas darba pētījuma modeli, to prezentējusi  un saskaņojusi Promocijas padomē 
 • Z.Raščevska nokārtojusi doktorantūras teorētisko kursu un ieguvusi doktora grāda kandidāta statusu 
 • I.Uvarova izstrādājusi promocijas darba teorētisko daļu un pētījuma modeli 

Pētniecības un gadījumu izpētes ietvaros izveidota sadarbība ar:  

 • Rīgas enerģētikas aģentūru, kas realizē ES finansētu URBACT programmas projektu URGE (Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā” (www.urbact.eu/urge) –  sadarbības intereses saistās ar sadarbībā balstītu aprites ekonomikas biznesa modeļu attīstību pilsētbūvniecības jomā un organizētas vairākas dizainas sesijas par neizmantoto būvmateriālu maiņas punkta un platformas izveidi 
 • Rīgas dome, organizēas vairākas diskusijas ar Rīgas domes Attīstības departamentu, Īpašuma departamentu, Attīstības komiteju, u.c. par iespējamo pilotvietu atlasi pētījumam (Matīsa tirgus Rīgā, u.c.) 
 • Biedrība Free Riga, par Dzīves kvalitātes dizaina institūta attīstību, Rīgā Viskaļu ielas 36 (bijušajā RTU teritorijā) teritorijas attīstības modeli, izmantojot dizaina domāšanas metodes un sadarbībā balstītu aprites biznesa modeļu principus 
 • Pieredzes apmaiņa ar Baltijas studiju centru, tālākās sadarbības apspriešana.  

Biedrībai Free Riga un tās struktūrvienībai V36 (Dzīves kvalitātes dizaina institūts) sniegtas konsultācijas par aprites ekonomikas biznesa modeļu veidošanas metodēm. Izmantojot jaunākās vadošo autoru publikācijas (Bocken, u.c.) palīdzam formulēt vērtības piedāvājumu, identificēt mērķa grupas (Stakeholders) un konceptualizēt aprites ekonomikas elementus V36 pārvaldības un finansēšanas modelī, tajā skaitā esam mudinājuši iesaistīt sabiedrību/rezidentus stratēģiskāku projektu izveidošanā un norisē. 

Analizējām visu četru spirāļu iesaisti teritorijas attīstības konceptuālajā modelī. 

Konsultēta vadības grupa arī par Free Riga kopējā biznesa modeļa konceptuālu aprakstu, palīdzot sagatavot aprakstu un prezentācijas, tajā skaitā veicinot/atbalstot to sadarbību ar Rīgas pašvaldību. 

Kopumā organizētas un vadītas 6 dizaina domāšanas sesijas Biedrības Free Riga vadības komandai (aptuveni 20 stundu apjomā). 


Rīgas enerģētikas aģentūrai URGE projekta ietvaros atbalsts 2 dizaina domāšanas sesiju moderēšanai, lai attīstītu ideju par neizmantoto būvmateriālu apmaiņas punkta vai platformas izveidi 

 

 

Rīgas enerģētikas aģentūrai URGE projekta ietvaros atbalsts 2 dizaina domāšanas sesiju moderēšanai, lai attīstītu ideju par neizmantoto būvmateriālu apmaiņas punkta vai platformas izveidi 

 • N.Čudečka veikusi ārvalstu labās prakses gadījumu izpēti un sagatavota prezentācija par dažādu industriālās simbiozes (resursu apmaiņa) platformu piemēriem 
 • Notikusi 2 fokusa grupas diskusijas – ideju radīšanas sesijas par sadarbības platformas vīziju 

 

 • Literatūras analīze: (1) nodefinētas literatūras analīzes kategorijas: Aprites ekonomika, Aprites un ilgtspējīgi biznesa modeļi, ekosistēma un sadarabība, PPP un PPP finansēšana, Quadruplex Helix, aprites vērtība un vērtības koprade; un (2) Veikta literatūras atlase; (3) Uzsākta literatūras analīze 
 • Intervijas: izstrādāti interviju un on-line aptaujas jautājumi par sadaraībā balstītiem aprites biznesa modeļiem, kopā ar BA bakalaura studiju studentiem Lietišķā pētījuma izstrādes ietvaros veiktas pirmās intervijas un Latvijas klasteros esošo uzņēmumu un organizāciju on-line aptauja 
 • Sociālās zinātnēs aprites ekonomikas pētnieki aprites ekonomikas biznesa modeļu izpētei plaši eksperimentēšanu un dizaina domāšanas metodes, tiesībzinātnēs tas praktiski nav iespējams un ekperimentēšana parasti beidzas tiesā un cietumā, jo katram līgumam vai juridiskam dokumentam ir tiesiskas sekas 
 • Sociālās zinātnēs – sadarbība, koprade, partnerība – plaši pieņemti sinonīmi, daudz un “stilīgi” lietoti vārdi, tiesībzinātnēs – katram no sadarbības veidiem ir pilnīgi atšķirīgas juridiskās formas un tiesiskais pamats 
 • Nav cilvēku (sabiedrības), nav juridisku problēmu 
 1. Radīta vīzija par Banku Augstskolas kā finanšu, ilgstpējas un kiberdrošības kompetences centra attīstību kopā ar industriju (biznesa) pārstāvjiem, valsts/ pašvaldību sektoru, pētniecības iestādēm un NVO Rīgas Skanstes rajona apkaimē 
 2. Augstākās izglītības reformas kontekstā, attīstīta ideja par Quadruplex Helix (četru pušu) sadarbības nozīmi Banku augstskolas sadarbības tīkla veidošanā finanšu, ilgstpējas un kiberdrošības jomu zināšanu un pētniecības tālākai attīstībai 

Quadruplex Helix četru pušu sadarbībai ir pozitīvais efekts – jaunas iespējas resursu koplietošanai, resursu optimālakai un efektīvākai lietošanai, izmaksu samazināšanai, plašākas un jaunas iespējas projektu attīstībai un jaunu ieņēmumu radīšanai.  

Tomēr, būtiski identificēt un iepazīt sadarbībā ieinteresētās puses, iesaistīt, ieinteresēt un stiprināt uzticību, un vadīt vērtību kopradē. 

Pusgada noslēgums – klātienes Koprades darbnīca 2021. gada 1. jūlijā.