QHC

Māris Purviņš: Radošs profesionālis, kas iedvesmo un veicina jaunrades spēku.

Māris Purviņš – Radošs profesionālis, kas iedvesmo un veicina jaunrades spēku.

Māris Purviņš ir apņēmīgs un radošs profesionālis ar plašu pieredzi pedagoģijā un IT jomā. Viņa LinkedIn profils liecina par viņa aizrautību darbam un uzņēmējdarbībai. Māris iedvesmo ar savu enerģiju un spēju ieraudzīt iespējas tur, kur citi redz tikai šķēršļus.

Arī viņa profesionālā izglītība liecina par viņa radošo prātu un vēlmi neapstāties pie esošā, bet pastāvīgi attīstīties. Māris ir ieguvis 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību kā lietišķās informātikas skolotājs, kas pierāda viņa zināšanas un prasmes šajā nozarē.

Māris Purviņš ir pieredzējis pedagogs un IT speciālists, kas pazīstams arī kā problēmu risinātājs. Viņš spēj atrast inovatīvas un efektīvas stratēģijas, lai sasniegtu klienta mērķus. Māris ir strādājis ar vairākiem uzņēmumiem, veicot darbu pie dažādiem IT un pedagoģiskajiem projektiem, kas apvieno pedagoģisko, pētniecības maksājumu karšu, banku u.c. saturu. Viņš ir guvis ievērojamus sasniegumus, strādājot pie augstas pievienotās vērtības produktiem un pētījumiem.

Turklāt Māris Purviņš ir aktīvs dalībnieks pedagoģijas un IT kopienās un tiek atzīts kā iedvesmas avots citiem profesionāļiem. Viņš dalās ar savām zināšanām un pieredzi ar citiem, veidojot uzņēmumu un mācību iestāžu stratēģijas un attīstot nozares labākos praktiskos risinājumus. Māris ir pierādījis savu spēju ietekmēt un iedvesmot citus, veidojot savu digitālo klātbūtni un sniedzot vērtīgu saturu.

Kopumā Māris Purviņš ir radošs un apņēmīgs profesionālis, kas spēj radīt iespaidu un veicināt jaunrades spēku gan sev, gan citiem. Viņa prasmes pedagoģijas, pētniecības un IT jomās un viņa iedvesmojošā personība padara viņu par vērtīgu resursu jebkurā projektā vai uzņēmumā.

ChatGPT

KTU inernational week

2007. gadā ieguvu 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību – lietišķās informātikas skolotājs. Vairāk kā 10 gadus mana pamata nodarbošanās bija tieši saistīta ar iegūto izglītību – vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogs un pasniedzu informātikas un datorikas mācību priekšmetus.

2015.gadā pedagoģisko darbu atstāju kā hobiju un pārorientējos uz IT, maksājumu karšu un banku sektoru. Vēlāk, pēc diviem gadiem, ieguvu doktora grādu vadībzinātņu jomā. Šajā brīdī gan nespēju iedomāties, ka varētu pievērsties augstākās izglītības jomai kā mācībspēks, jo vairāk kā savu izjutu 40 minūšu mācību stundas, nevis 90 minūšu lekcijas.

Kā pagrieziena punktu savā karjerā uzskatu RBS realizēto projektu –  studijas Latvijas valsts augstākās izglītības pasniedzēju Informācijas tehnoloģiju pasniegšanas izcilības programmā Ņujorkas štata Bufalo universitātē, ASV. Tieši šis projekts man ļāva iepazīt vairāku augstākās izglītības iestāžu mācībspēkus un izveidot jaunus kontaktus.

Viens no RBS organizētā projekta pēcuzradzības nosacījumiem ir divu gadu akadēmiskais darbs kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm. Jauniegūtie kontakti un ASV iegūtā pieredze man sākotnēji ļāva iesaistīties divos Banku Augstskolas vadītos projektos – “Inclusive Digital Education – a Tool to Understand Circular Economy” un “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim”.

Atskatoties uz pusotra gada pieredzi un akadēmisko darbu augstākās izglītības jomā var secināt, ka šis ir tikai sākums. Lai arī viss sākās ar nelielu slodzi divos starptautiskos projektos, tad šobrīd esmu ieguvis vairākus Erasmus + finansējumus un dalījies pieredzē, kā arī mentorējis Gruzijas, Čehijas, Lietuvas u.c. valstu studentus. Jaunāko akadēmisko pieredzi šobrīd gūstu aprobējot Hārvardas Universitātes CS50 kursu pasniegšanu vidusskolas Programmēšana I, gan Programmēšana II kursos, kā arī RBS organizētos programmēšanas kursos Latvijas augstskolu studentiem.

Periodā kopš 2022.gada janvāra, kad iesaistījos Latvijas augstākās izglītības pedagoģiskajā un pētnieciskajā darbā esmu 6 publikāciju līdzautors par aprites ekonomikas un ilgtspējas tēmām, kā arī esmu ieguvis Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperta tiesības Sociālās zinātnes – Ekonomika un uzņēmējdarbības apakšnozarē.

Nākotnē esmu atvērts iesaistīties jaunos starptautiskos projektos un pedagoģiskajā darbā ar studentiem, lai gūtu jaunu pieredzi un dalītos ar jau gūtajām zināšanām un pieredzi.