QHC

Zane Raščevska – Ticu, ka panākumu atslēga ir SADARBĪBA

Zane Raščevska jau vairāk nekā 10 gadus darbojas izglītības jomā Latvijā. Viņa ir ieguvusi
bakalaura un maģistra grādu Banku augstskolā un jau vairākus gadus turpina studijas doktorantūras programmā.

Zane šobrīd darbojas kā Mūžizglītības centra vadītāja augstskolā RISEBA, kur viņa ne tikaiorganizē un nodrošina mācību procesu profesionālās pilnveides programmās un profesionālās tālākizglītības programmās, bet arī īsteno vairākus nacionāla un starptautiska līmeņa digitalizācijas projektus. 

Zane ir lektore, kas ir izstrādājusi un vada lekcijas projektu vadībā, biznesa uzsākšanā un lietišķajā komunikācijā. Pēdējo gadu laikā izglītojusi un iedvesmojusi vairākus tūkstošus studentu Latvijā digitalizācijas jautājumos. Tāpat, viņa ir ieguldījusi laiku un enerģiju uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izveidē un nodrošināšanā, jauniešu konsultēšanā un mentorēšanā, kā arī starptautisku projektu izstrādē, finansējuma piesaistē un realizācijā. Viņai ir arī plaša pieredze semināru un konferenču organizēšanā.

Savu veiksmi un devumu izglītības un uzņēmējdarbības jomā Zane saņēma arī atzinību no žurnāla “Forbes” Latvijas izdevuma. 2020. gadā viņa tika ierindota žurnāla publicētajā sarakstā ar 30 veiksmīgākajiem jaunajiem līderiem Latvijā, kuri vēl nebija sasnieguši 30 gadu vecumu. Tas ir ievērojams atzinības apliecinājums Zanes profesionālajai kompetencei un ieguldījumam uzņēmējdarbības attīstībā valstī.

Zane ir pārliecināta, ka panākumu atslēga ir SADARBĪBA. Viņa ir aktīva savās pūlēs veicināt sadarbību starp uzņēmumiem, izglītības iestādēm, valsts iestādēm un sabiedrību. Viņas vadībā tika veidota un īstenota vairākas sadarbības projekti, kas nodrošinājuši izcilus rezultātus tieši pateicoties lieliskai sadarbībai un mijiedarbībai starp visām iesaistītajām pusēm. Tieši tāpēc Zanes izvēlētā promocijas darba tēma ir “Sadarbība kā virzītājspēks vērtības radīšanai: četrkāršās spirāles pieeja”. Līdz šim, Zane vienmēr ir uzskatījusi, ka veiksmīgai sadarbībai ir svarīgi kopīgi mērķi, profesionāla komanda un pareizie instrumenti, bet veicot pētījumus, runājot ar ekspertiem un iesaistītām pusēm, Zane atklāj, ka viens no svarīgākajiem veiksmīgas sadarbības faktoriem ir uzticēšanās. Lai cik lieliska būtu komanda un iesaistītās puses, bez savstarpējas uzticēšanās nebūs ne kopīga mērķa ne lielisku rezultātu.

Kopumā Zane Raščevska ir aktīva un motivēta personība, kas spēj veidot un attīstīt stipras sadarbības saites, iedvesmot un motivēt apkārtējos labākiem rezultātiem.

2023. gada 1. pusgada atskaite Nr. lzp-2020/1-0062 “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim”:

  1. Dalība konferencē 16th Annual Scientific Baltic Business Management Conference
  2. IN SEARCH OF A WAY OUT OF THE MULTICRISIS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES ar ziņojumu “Digital Transformation and the Quadruple Helix: Exploring the Role of collaboration” (pielikumā programma)
  3. Dalība ASBBMC 2023 Pre-Conference Doctoral Seminar “CONTEMPORARY RESEARCH TOOLS FOR DOCTORAL THESIS AND EMPIRICAL PAPERS” (pielikumā sertifikāts)
  4. Iesniegts Abstracts konferencei 3rd IEEE-TEMS International Conference on Technology and Entrepreneurship 2023 par tēmu “Exploring Micro-Level Value Creation within the Quadruple Helix Cooperation Framework: Critical literature review”
  5. Promocijas darba progress: uzrakstītas un ar darba vadītājām saskaņotas 60lpp (teorētiskā daļa). Apkopota ievāktā informācija projekta “Dari digitāli” – darba grupas, intervijas, aptaujas un pētījumi. Uzsākts darbs pie praktiskās daļas.