QHC

V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā “Zinātne Latvijai”

2023.gada 28.jūnijā Līga Avena piedalījās V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā “Zinātne Latvijai”, kur Latvijas Nacionālajā bibliotēkā arī prezentēja stenda referātu par Līgas Avenas un Dzintras Atstājas veikto pētījumu “Labākās cenas un kvalitātes attiecības noteikšana publiskā iepirkumā”, kas veikts projekta “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” (lzp-2020/1-0062) ietvaros.

Prezentētais stenda referāts publicēts arī Izglītības un zinātnes ministrijas web vietnē https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/media_file/staenda-referati_zinatnes-ietekme.pdf.

Kongresā piedalījās Latvijas un diasporas zinātnieki, jaunie zinātnieki, studenti, uzņēmēji, starptautiskie un vietējie sadarbības partneri, valdības, valsts pārvaldes un ārvalstu pārstāvniecību pārstāvji, lai godinātu Latvijas zinātnes sasniegumus un diskutētu par zinātnisko rezultātu radīto ietekmi gan sabiedrībā, gan politikas veidošanā.