QHC

Līga Avena: “Inovācijas un spēja domāt “out of box” ļauj pasaulei attīstīties, jeb par to, kādēļ būt zinātnes pasaulē…”

Līgas Avenas promocijas darbs “Kvalitātes aspekta tiesiskās problēmas būvdarbu publisko iepirkumu līgumos” ir pirmais promocijas darbs Latvijā, kas veltīts kvalitātes analīzei būvdarbu publiskajos iepirkumos. Tajā tiek analizēti starpnozaru institucionālo resursu koplietošanas praktiskie un juridiskie aspekti publiskās-privātās-cilvēku-zinātnes partnerības ietvaros, lai nodrošinātu valsts pārvaldes efektivitāti un kvalitātes nodrošinājumu visās tās dimensijās caur publisko iepirkumu kā tiesību institūtu. Pētījums ir starpdisciplinārs, ietverot atziņas, kas iegūtas analizējot pētījumu objekta praktiskos un teorētiskos aspektus gan caur tiesību zinātnes, gan makro un mikro ekonomikas prizmu. Tādējādi tas sniedz visaptverošu izvērtējumu, kā arī praktiskos ieteikumus un priekšlikumus nozares un tēmai saistošo tiesību institūtu efektivitātes pilnveidošanai.

Prof. Dr.iur. Jānis Grasis

Kāda ir Tava līdzšinējā pieredze pētniecības projektos?

Mana pieredze līdz šim vairāk saistījās ar projektu pieteikumu izstrādi un konsultācijām to īstenošanā, jo vairāk kā 10 gadus darbojos vadības konsultāciju jomā, kur viens no klientu pamatsegmentiem bija privātās un publikās personas, kas īstenoja ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus. Šis ir man pirmais projekts, kurā esmu gan projekta pieteikuma izstrādātājs, gan arī ieviešanas komandā kā pētnieks.  Un tagad es saprotu tos “trakos” zinātniekus, cik grūti dažkārt ir ielocīties visās administratīvajās procedūrās un birokrātijas gaiteņos…

Kāda ir nozīme šai pieredzei Tavā dzīvē, profesionālajā jomā?

Es teiktu, ka nozīme ir milzīga! Ja kāds man pirms 20 gadiem teiktu, ka es strādāšu ar likumiem un vēl būšu pasniedzējs universitātē, nekad neticētu… Man šķita, ka tas ir garlaicīgi un noteikti nav stāsts par mani. Bet tagad esmu ļoti priecīga un pateicīga liktenim, kas mani šeit atvedis, jo ir tik daudz jaunas pieredzes, satiktas tik daudz un dažādas spēcīgas personības, no kurām var un gribas mācīties, gūti iespaidi un jaunas zināšanas. Un pašlaik es savu dzīvi vairs nevaru iedomāties bez būšanās šajā akadēmiskajā, zinātnes un attīstības pasaulē.

Pastāsti par savu promocijas darbu. Kādēļ doktorantūra?

Pēc diviem maģistra grādiem RSU vienlaicīgi, doktorantūra jau šķita pašsaprotama. Kad iestājos, tad vispār nebija īsti skaidrības, kas tas ir un cik daudz tas prasīs, un arī dos… Pašlaik esmu promocijas darba gala versiju iesniegusi Promocijas padomei izskatīšanai un ceru, ka drīzumā varēšu arī aizstāvēties. Un ļoti novērtēju arī RSU sniegto atbalstu promocijas izstrādei, jo tas noteikti motivē visu izdarīt ātrāk. Ir sajūta, ka tas rezultāts vairs nav tikai svarīgs man pašai, bet arī kolēģiem, kas iesaistīti un universitātei kopumā.

Un esmu ļoti pateicīga un priecīga par iespēju mūsu īstenoto zinātnes projektu ietvaros dalīties ar kolēģiem par saviem pētniecības rezultātiem un pārdomām, jo dažkārt tas palīdz ne tikai nonākt pie jaunām atziņām, bet arī mazināt bažas par jau radīto. Mans promocijas darbs ir diezgan multidisciplinārs, kas varbūt nav ierasti tiesību zinātnē, un tas rada zināmu nedrošību, kā to uztvers citi tiesību zinātņu speciālisti. Bet, pārrunājot šīs nianses ar RSU un citu universitāšu profesoriem, bažas noteikti ir mazinājušās.

Un ko tālāk, kad promocijas darbs būs pabeigts?

QHC PPP projekta ietvaros ir ne tikai gūtas jaunas zinātniskās atziņas, bet ar komandu arī esam kopīgi nonākuši līdz dažādu projektu idejām, kur redzu iespēju sava promocijas darba ietvaros izstrādātos ieteikumus īstenot arī praksē. Ņemot vērā, ka idejas ir ļoti ambiciozas un nacionāla mēroga, ir nedaudz izaicinoši par tām pārliecināt arī nozares vadošos dalībniekus. Bet ir gandarījums, ka tēma par multidisciplināra krīzes vadības un mācību centra izveidi šobrīd cirkulē valdības gaiteņos ļoti aktīvi, jo atceros vēl pirms gadiem trīs, kad pasaulē nebija ne covid pandēmijas, ne Ukrainas kara, iestādes, ar ko šo ideju pārrunāju, bija ieinteresētas, bet tālāk nekas nevirzījās. Šobrīd jau par to runā visi. Gribētos tikai lai runāšana rezultējas ar konkrētākām darbībām un vēlmi uzdrošināties, darīt lietas savādāk, mēģināt jaunas pieejas. Jo tikai inovācijas un spēja domāt “out of box” ļauj pasaulei attīstīties!