QHC

Pētījuma rezultāti publicēti augstas citējamības zinātniskā žurnālā

Esam gandarīti un priecīgi paziņot par projekta sasniegumiem. Projeka ietvaros veiktā pētījuma rezultāti publicēti augstas citējamības zinātniskā žurnālā, kas ir TOP1 žurnāls aprites ekonomikas jomā. Ar pilnu publikācijas tekstu var iepazīties šajā saitē https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137189.

Uvarova, I., Atstaja, D., Volkova, T., Grasis, J., & Ozolina-Ozola, I. (2023). The typology of 60R circular economy principles and strategic orientation of their application in business. Journal of Cleaner Production, 137189.

Šī publikācija apkopo daļu no projekta ieaistītās doktorantes Inga Uvarovas promocijas darba pētījuma rezultātiem, kur Inga pēta aprites principu ietekmi uz ilgtspējīgas vērtības radīšanu uzņēmumos. Publikācija žurnālā “Journal of Cleaner Production” ir gan būtisks apliecinājums šī pētniecības projekta aktualitātei un arī veiksmīgs piemērs promocijas darba pētījuma rezultātu aprobācijai augsta līmeņa zinātniskā diskusijā.

Mūsu pētnieku komanda šos pētījuma rezultātus veiksmīgi izmantojuši, lai izstrādātu aprites ekonomikas studiju kursu, kuru aprīļa beigās veiksmīgi novadījām Kauņas Tehniskās Universitātes studentiem.

Šī publikācija apkopo vērtīgas atziņas par aprites principu ieviešanu uzņēmumos, apkopojot kopumā 60 aprites biznesa principus. Šis ir līdz šim zinātniskā literatūrā lielākais identificēto aprites biznesa principu skaits. Šie principi var palīdzēt uzņēmējiem izvērtēt, cik veiksmīgi tie īsteno ilgtspējīgas pārmaiņas un dot jaunas idejas ilgtspējīgām inovācijām.

Akadēmiskiem kolēģiem tas varbūt noderīgs jaunu zināšanu avots par aprites ekonomikas ieviešanu uzņēmumos un aprites principu saistību ar uzņēmumu stratēģiju un biznesa modeļiem.

Minētos panākumus komentē Inga Uvarova: “Jūnijā plānoju nodot savu pormocijas darbu recenzentiem. Šī publikācija man bija labs rūdījums darbam ar starptautiskiem recenzentiem un pats galvenais apstiprinājums, ka spēšu promocijas darbu veiksmīgi prezentēt recenzentiem. Promocijas darba izstrāde ir bijusi ar kāpumiem un kritumiem, bet šī publikācija man iedevusi super jaudu visu finišēt.”

Esam gandarīti, ka šie projekta panākumi vienlaikus nākuši ar Ingas Uvarovas akadēmisko izaugsmi, šī gada 24. aprīlī Inga Uvarova tika ievēlēta docenta amatā Banku augstskolas Vadībzinātņu katedrā.