QHC

Sadarbība ar Gruzijas Business and Technology University (BTU)

No 2022. gada 31. marta līdz 4. aprīlim Prof. Dr. Dzintra Atstāja un Dr. Māris Purviņš apmeklēja Gruziju, lai uzstātos ar ziņojumu konferencē “Circular Economy Summer Camp”, dalītos pieredzē ar BTU studentiem un apspriestu sadarbības iespējas starp universitātēm.

Vadošie pētnieki kā mentori un lektori bija uzaicināti piedalīties Aprites ekonomikas vasaras nometnē (Circular Economy Summer Camp) (studentu zinātnes nometnē) kūrortpilsētā Boržomi, kur viņi dalījās ar klātesošajiem savā projektu pieredzē, studiju ieguvumiem Buffalo universitātē,  pētījumu svarīgākajām atziņām, kā arī vadīja nodarbības un vērtēja jauno zinātnieku darbus. Abas lekcijas bija iedvesmojošas, kā arī veiksmes stāsti (Success stories) «Project experience – from practice and education to science and industry and cooperation» un «Good practice on how to attract funding for a circular economy project, experience from practical training in the course «Green Investment, Finance and Accounting»» tika ļoti pozitīvi novērtēti un raisīja diskusijas un jautājumus.

Vizītes laikā tika veikts:

  • š.g. 1. aprīlī tika apmeklēta Business and Technology University, lai iepazītos ar pasākuma “Circular Economy Summer Camp” organizatoriem, pārrunātu pasākuma norisi, saskaņotu dienaskārtību un aktivitātes;
  • š.g. 1. aprīlī iepazināmies ar Business and Technology University infrastruktūru, t.sk. Webster University filiāli, lai gūtu iespaidu par potenciālo sadarbību un varētu pārrunāt veiksmīgākos risinājumus;
  • š.g. 1. aprīlī pārrunājām turpmākās sadarbības iespējas un pētniecības virzienus ar BTU personālu un citiem ārvalstu mācībspēkiem;
  • š.g. 2. aprīlī devāmies uz Borjomi, uz pasākuma norises vietu un uzstājos ar ziņojumu “Circular Economy Summer Camp”, daloties ar abu projektu pieredzi un pētnieku grupas nākotnes plāniem, kā arī piedalījos pārrunās ar BTU rektori Prof. Dr. Nino Enukidze un BTU mācībspēkiem, Rektore apliecināja ieinteresētību ciešākai sadarbībai ar Banku augstskolu;
  • atsevišķās diskusijās ar Dr. Vakhtank Chkareuli (BTU Affiliated Professor) un Dr. Maia Melikidze (BTU Affiliated Professor), pārrunājām turpmākos sadarbības virzienus – projektu, studentu apmaiņas un publikāciju iespējas;
  • š.g. 3. aprīlī piedalījāmies studentu darbu un prezentāciju vērtēšanā, lai atbalstītu Studentu zinātnisko rakstu krājuma izdošanu.
Maijā tiek plānota Dr. Vakhtank Chkareuli vizīte Latvijā, lai turpinātu apspriest sadarbības iespējas.

Maija beigās Banku augstskolā sagaidīsim Dr., Asoc. Prof. Vakhtang Chkareuli, kurš lasīs lekcijas studiju kursā “Global Business Management” maģistratūras studentiem.

Attēlā no kreisās puses: Prof.Dr. Dzintra Atstāja, Dr. Vakhtank Chkareuli, Dr. Māris Purviņš, Prof. Dr. Valentin Molina Moreno, Granadas Universitātes profesors (Professor of University of Granada)