QHC

Projekta pētnieki viesojas Igaunijā

Būvniecības nozare ir viena no lielākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, kas veido aptuveni 7% no Latvijas IKP, un tā ir viena no lielākajām resursu patēriņa ziņā (piemēram, izejvielu izmantošana, enerģijas un ūdens patēriņš būvelementu ražošanā, siltumnīcefekta gāzu emisijas un atkritumu apglabāšana poligonos). Būvniecības atkritumi daudzās valstīs ir kļuvuši par nopietnu problēmu, un tiem ir liela ietekme gan uz vidi, gan ekonomiku.

Būvniecības apjoma pieaugums veicina ievērojamu atkritumu rašanos gan fizisko (materiālu zudumu veidā, kas veido ievērojamu poligona daļu), gan nemateriālos atkritumus (laika un izmaksu pārsnieguma veidā). Ņemot vērā negatīvo ietekmi, ko slikta atkritumu apsaimniekošana rada videi un ekonomikas attīstībai (produktivitātes zuduma veidā, samazinot būvniecības vispārējos rādītājus), būvniecības nozarē ir jāintegrē ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Lai izpētītu būvniecības procesa un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pieredzi, mūsu komandas pētnieki viesojās Igaunijā, kur 14.decembrī tikšās ar Martin Hallik, Director of Recycling Operations, Eesti Keskkonnateenused, bet 15.decembrī notika tikšanās Igaunijas Vides aģentūrā, ar aģentūras un EE vides ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu vides institūciju redzējumu par būvniecības atkritumu problemātiku un risinājumiem. Sarunā piedalījās arī Mihkel Krusberg, Adviser of the Ministry of the Environment, Margit Rüütelmann, Managing Director of the Estonian Circular Economy Industries Association (ECEIA) un Mait Adler, kvalitātes un vides specialists no būvniecības kompānijas Merko Ehitus Eesti.

Ziemas un sniega dēļ, poligona apmeklējums Tartu būs jāatliek uz vēlāku laiku, bet jau tagad ir gūtas vērtīgas atziņas gan turpmākajiem pētījumiem, gan produkta dzīves cikla analīzei.