QHC

Popularizējam pieredzi Brno

Šogad laika posmā no 17. līdz 20. oktobrim norisinājās ikgadējā Brno starptautiskā nedēļa, kuras laikā Dr.sc.admin. Māris Purviņš popularizēja zaļo investīciju un digitālās komunikācijas pieredzi.

Brno Starptautiskās nedēļas galvenais mērķis ir nodrošināt savstarpēju sadarbību pedagoģijas un zinātnes jomā un dot iespēju mūsu studentiem iegūt jaunas perspektīvas savās specialitātēs. Papildu mērķis ir apvienot atsevišķu augstskolu pārstāvjus, lai veidotu sadarbību starptautiskos projektos un mācību jomā. BIW 2022 uzmanības centrā ir globālie jautājumi uzņēmējdarbībā, vadībā, digitalizācijā, sistēmu inženierijā un informātikā.