QHC

Piedalāmies pasākumos

Plašas diskusijas, pieredzes apmaiņa un tikšanās turpinās!

2022.gada 21.aprīlī Projekta pētniece Līga Avena, ar ziņojumu “Sabiedrības iesaistes tiesiskie aspekti QHC balstītā PPP īstenošanā Satversmes 101. panta kontekstā”, pārstāvēja projekta komantu Rīgas Stradiņa universitates Juridiskās fakultātes organizētajā starptautiskajā zinātnisi praktiskajā konferencē Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas Satversmes simtgades kontekstā

Savukārt, projekta vadošie pētnieki dalījās ar projekta rezultātiem un pieredzi Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Jaunās tendences ekonomikā, kultūrā un humanitārās zinātnēs” (etECH2022), ko organizēja Ekonomikas un kultūras augstskola.

Tajā pašā dienā, projekta pētnieks J. Butkevičs mācībspēkiem no Latvijas, Gruzijas, Vācijas un Ukrainas augstskolām prezentēja aktualitātes un jaunākās tendences sadarbības / kopīgošanas ekonomikas jomā. J. Butkevičs cita starpā minēja piemērus, kā sadarbības ekonomikas biznesa modeļi strādā Latvijā, kā arī rosināja diskusiju par sadarbības ekonomikas un publiskās-privātās partnerības (PPP) iespējamu mijiedarbību.

“Attīstoties IKT risinājumiem un platformu daudzveidībai, arvien vairāk izzūd robežas starp sadarbības ekonomikas uzņēmumiem un “klasiskiem” uzņēmumu biznesa modeļiem. Pakalpojumu sniedzēju veidotās interneta vietnēs var vienlīdz ērti rezervēt viesnīcas un dzīvokļus, rezervēt braucienu taksometrā vai automašīnu. Citu valstu pieredze rāda, ka sadarbības ekonomikas biznesa modeļiem ir liels potenciāls valstij vai pašvaldībām nepieciešamu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, nodrošinot velosipēdu nomu pilsētās vai piedāvājot medicīnas tehnisko aprīkojumu slimnīcām,” uzskata J. Butkevičs.