QHC

Pētniecības novērtēšanas reformas līgums – ko varam sagaidīt?

Marta sākumā projekta pētnieki, kopā ar ieinteresētajām pusēm, tikās darba seminārā, lai apspriestu pētniecības novērtēšanas reformas līgumu.

Banku augstskolas profesore, Dr.oec. Tatjana Volkova sagatavoja ziņojumu un praktisko darbu par Pētniecības novērtēšanas reformas līgumu (sk. pielikumā), kas tika prezentēts Ieinteresēto pušu asamblejā 8.07.2022. klātesot 350 + organizācijām no vairāk nekā 40 valstīm;

Līguma sagatavošanā tika iesaistīti pārstāvji no EUA, EK un Dr Karen Stroobants. Līguma Izstrādes procesā savu ieguldījumu sniedza arī 20 pētniecības organizācijas, kas pārstāv daudzveidīgo pētniecības kopienu visā Eiropā.

ES dalībvalstis un asociētās valstis ir apspriedušās par līgumu ERA foruma un Eiropas pētniecības telpas komitejas ietvaros (ERAC).

Pētniecības novērtēšanas reformas līgums (PDF):

  • nosaka kopīgu virzienu pētniecības, pētnieku un pētniecības organizāciju vērtēšanas prakses izmaiņām ar mērķi maksimāli palielināt pētniecības kvalitāti un tās ietekmi
  • ietver principus, saistības un reformu termiņus, kā arī nosaka principus tādu organizāciju koalīcijai, kuras vēlas sadarboties pārmaiņu ieviešanā
  • tas nosaka, lai novērtējums galvenokārt būtu jābalsta uz kvalitatīvu vērtējumu, kam galvenais ir salīdzinošā  (peer-review) pārskatīšana, ko atbalsta kvantitatīvo rādītāju atbildīga izmantošana.

Parakstītāji apņemas īstenot kopīgu redzējumu, proti, pētniecības, pētnieku un pētniecības organizāciju novērtējumā tiek atzīti dažādi rezultāti, prakse un darbības, kas palielina pētniecības kvalitāti un ietekmi.

Papildus informācijā: