QHC

Piedalāmies Starptautiskajā konferencē

Š.g. 19. – 22. septembrī Jūrmalā notika Starptautiskā konference “Monitoring and Managment of Visitors in Recreational and Protected Areas”.

Projekta pētnieces Inga Uvarova un profesore Dzintra Atstāja piedaloties 11. starptautiskajā ilgtspējīga tūrisma un vides jomas profesionāļu konferencē MMV11, prezentēja veikto pētījumu “Empowering people involvement in the greening and modernisation of public lighting in touristic sites: Case of Jurmala Resort”. Pētījumā tika pētītas dizaina domāšanas pieejas, kas izmantojamas iedzīvotāju un tūristu iesaistei Jūrmalas pilsētas Jomas ielas apgaismojuma viedu multifunkcionālu risinājumu attīstībā un energoefektivitātes uzlabošanā. Pētījumā novērota sabiedrības aktīvāka iesaiste projekta plānošanas posmā, bet nepieciešama sabiedrības izpratnes veicināšana par ilgtspējas paradumiem, lai tos praktiski pielietotu publiskas infrastruktūras izmantošanā, ja tajā integrēti viedi, daudzfunkcionāli un dabai draudzīgi risinājumi.

Pētījums veikts Latvijas zinātņu padomes finansētā projekta “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” ietvaros.

Vairāk informācijas: https://www.mmvconference.org