QHC

Klātienes seminārs “Quadruple Helix concepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” ietvaros

2. un 3.martā, Fundamentāli lietišķā pētījumu projekta lzp-2020/1-0062 “Quadruple Helix concepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” ietvaros, profesore Dzintra Atstāja aicināja klātienes seminārā pieredzējušus pētniekus dalīties ar savu pieredzi un iedvesmot doktorantus – projekta dalībniekus, lai nodrošinātu projekta ilgtspēju un zinātnisko ekselenci.

Divās, spraigām diskusijām piesātinātās dienās, Banku augstskolas un Rīgas Stradiņa universitātes projektā iesaistītie doktoranti un viņu zinātnisko darbu vadītāji piedalījās profesores Tatjanas Volkovas rosinātajā diskusijā par pētniecības novērtēšanas reformu, uzklausīja profesores ieteikumus promocijas darbu izstrādei.

Uz semināru tika uzaicināti dažādu jomu eksperti – doktori, kuri dalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem pētījumu izstrādes dažādās fāzēs. Promocijas darbu autori konsultējās ar uzaicinātajiem ekspertiem, diskutēja, uzklausīja padomus darbu struktūras veidošanā, pētījuma metožu izvēlē un pielietojumā.

 

Semināra otrajā dienā, tiešsaistē no ASV pieslēdzās un semināra dalībniekus uzrunāja Banku augstskolas asoc.prof. Elīna Miķelsone, kā vienmēr – spilgti un enerģiski stāstot par pārbaudītām metodēm inovāciju jomā.

Ar stāstu par aktualitātēm pētniecībā, atbalstu veidiem zinātnei un iespējām starptautiskai zinātniskai sadarbībai, dalījās LZP direktore Dr.Lauma Muižniece, īpaši uzsverot, ka startējot starptautiskos sadarbības projektos, svarīgi informēt sadarbības partnerus ne tikai par saviem, bet arī par citu pētnieku sasniegumiem pētāmajā jomā.

Ar iedvesmojošām, emocionālām un idejām piepildītām ekspertu uzrunām dalījās – Dr.Avigaila Dolev un Dr. David Ygal (Izraēla), Dr. Vakhtang Chkareuli Gruzija), Prof. Valentin Molina Moreno (Spānija).

Paldies profesorei Atstājai par šo izcili noorganizēto semināru!

Dr. Oec Banku augstskolas zinātnes un pētniecības prorektore Biruta Pūle

Klātienes semināri ir ļoti nepieciešami, lai būtu efektīvāka informācijas apmaiņa. To izteikti parādīja organizētais seminārs, kur radošā gaisotnē tika motivēti doktoranti, apspriesti jauni iespējamie projektu pieteikumi un apskatītas tālākās darbības projekta mērķu sasniegšanai.

Milzīgs paldies Dzintrai par iespēju but daļai no tik noderīga pasākuma brīnišķīgajā vietā ar brīnišķīgiem cilvēkiem! Bija liels prieks but kopā un jau gaidu nākamo reizi

Semināra gaisotne deva papildus motivāciju doktorantiem turpināt iesāktos pētījumus, tajā gūtās atzińas un jaunas sadarbības idejas palīdzēs sasniegt Projekta mērķus

Dr.oec. Prof. Tatjana Volkova Tweet

Klātienes seminārs “Quadruple Helix concepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” ietvaros