QHC

Darba seminārs un doktorantu pieredzes apmaiņa

10. martā norisinājās atvērtais projektā iesaistīto doktorantu seminārs Zoom platformā. Pieci projekta pētnieki – doktoranti iepazīstināja ar sava pētījuma jautājumiem, paveikto projekta laikā, plāniem un iestrādēm tālākajam darbam.

Semināra otrajā daļā doktoranti diskutēja par iespējamām kopīgām publikācijām un interesējošajiem pētījumu virzieniem.

Projekta komanda gatavo pieteikumu Horizon Europe programmai: Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency  HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01

Identificētie tālākie virzieni saistībā ar mākslīgā intelekta izmantošanu aprites vērtības radīšanā, aprites modeļu finansēšanas iespējas un formas, resursu koplietošana publisko tiesību subjektiem – tiesiskie ierobežojumi un iespējas.

Rudenī organizēsim arī nākamo atklāto tikšanos, tādēļ interesentiem piedāvājam pieteikties saņemt uzaicinājumus un informāciju par projektu uz epastu: SustEfLab@ba.lv

Projekts »Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim» (Nr. lzp-2020/1-0062)

Darba seminārs un doktorantu pieredzes apmaiņa
Darba seminārs un doktorantu pieredzes apmaiņa
Darba seminārs un doktorantu pieredzes apmaiņa