QHC

Dalīšanās pieredzē

Viena no panākumu atslēgām zinātnē un projektos ir dalīšanās pieredzē un jaunu kontaktu gūšana. Banku augstskolas doktorantūras studente Zane Raščevska pēdējo mēnešu laikā ir piedalījusies vērtīgās un iedvesmojušās diskusijās un dalījusies ar Latvijas Zinātņu Padomes finansētā projekta “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” ( Nr. lzp-2020/1-0062) labo pieredzi net tikai Banku augstskolas un RISEBA kopīgās doktorantūras studiju programmas studentu vidū, bet arī vairākās augstākās izglītības iestādēs Moldovā, Armēnijā, Gruzijā, Rumānijā, Somijā un Bulgārijā.

Sadarbojoties ar iepriekš minēto valstu augstākās izglītības iestādēm, kas ir vairāk nekā 15 augstskolas un universitātes, pēdējo gadu laikā ir izdevies atrast kopīgu interesi gan pētījumiem, gan sadarbības projektiem. Visas partneraugstskolas kā būtisko attīstībai un izaugsmei ir izvirzījuši tieši sadarbību. Tāpēc šī gada 28.septembrī Zane Raščevska tiešsaistē dalījās ne tikai ar sava promocijas darba rezultātiem, bet arī labo pieredzi pētniecības projektā, kurā vairāk profesori, pētnieki un doktoranti strādā pie tā, lai pierādītu sadarbības nozīmi starp vairākām iesaistītajām pusēm, tostarp – privāto, publisko sektoru, augstākās izglītības iestādēm un sabiedrību.

Šādas sarunas un pieredzes dalīšanās ir rezultējusies jaunu projektu izstrādē un iegūšanā. Viens no tādiem projektiem ir Erasmus+ CBHE 2021 MEDIA, kas finansējumu ieguva šī gada rudenī un tiks uzsākts nākošā gada februārī. Šī projekta mērķis ir veidot sadarbību ar vairākām iesaistītajām pusēm, kas palīdzēs izstrādāt industrijas vajadzībām nozīmīgus studiju kursus.

Tāpat, šī gada 19.oktobrī Zane tiešsaistē piedalījās neformālā pasākumā ar Banku augstskolas un RISEBA kopīgās doktorantūras studiju programmas studentiem, kuras laikā dalībnieki dalījās ar pieredzi un progresu savu promocijas darba izstrādē. Zane tikšanās laikā dalījās ne tikai ar promocijas darba progresu, bet arī ar pieredzi pētniecības projektā ar mērķi motivēt un iedrošinās studentus iesaistīties pētnieciskās aktivitātēs. Dalībnieki atzinīgi vērtēja šādu informāciju un nākotnē labprāt iesaistītos vairāk projektos, lai ne tikai komandā pētītu interesantas un aktuālas tēmas, bet arī pavirzītos uz priekšu ar savu promocijas darbu rakstīšanu.

Lai arī pēdējos gadus esam pamatā strādājuši attālināti, tas nav ietekmējis vēlmi strādāt kopā, dalīties pieredzē un īstenot kopīgus pētījumus un projektus. Katra tikšanās tiešsaistē ir ar lielu pievienoto vērtību, jo rezultējas jaunos mērķos un kopīgos plānos. Doktorante uzskata, ka liels uzsvars pieredzes apmaiņā ir jāliek tieši uz doktorantūras studentiem, kas labprāt iesaistās aktivitātes, bet bieži vien par šādām iniciatīvām nav informēti.