QHC

Dalība zinātniskajā konferencē Moldovā

Iedvesmojošas diskusijas un vērtīgi ieteikumi  pavadīja divu dienu zinātnisko konferenci Moldovā, kurā ar sava pētījuma rezultātiem dalījās Banku augstskolas doktorantūras studente Zane Raščevska.

No 16.-17.jūnijam Moldovā, Kišeņevā (Moldova State University) norisinājās zinātniskā konference “EUROPEAN INTEGRATION THROUGH THE STRENGTHENING OF EDUCATION, RESEARCH, INNOVATIONS IN EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES”

Zane Raščevska tiešsaistē dalījās ar pētījuma rezultātiem par tēmu “Co-shaping in universities: Quadruple Helix approach” un diskusijās ar augstskolu profesoriem un pētniekiem apsprieda augstskolu iesaisti, faktorus un vērtību četrkāršās spirāles modeļa sadarbībā. Zane saņēma vērtīgus ieteikumus un komentārus turpmākajiem pētījumiem un promocijas darba izstrādei.

Diskusijas dalībnieki norāda, ka pētījuma tēma ir aktuāla un augstākās izglītības iestādēm ir būtiski iesaistīties sadarbībā ar industriju, valsts pārvaldi un sabiedrību, jo tas nodrošina pētniecībā balstītu uzņēmējdarbību un produktu izstrādi. Arī augstskolām ir nepieciešami kvalificēti un pieredzējuši speciālisti, kas var dalīties ar praktiskajām zināšanām ar studentiem. Šādi sadarbības modeļi var motivēt docētāju interesi iesaistīties pētījumos un radošajā darbībā.