QHC

Aprites ekonomika

No 2022.gada  21. līdz 25.martam Inga Uvarova kā vieslektore viesojās Montpellier Biznesa skolā Francijā (https://www.montpellier-bs.com/international/) un šīs skolas bakalaura studiju programmu studentiem vadīja kursu “Aprites ekonomika”. Inga Uvarova Montpellier Biznesa skolā viesojās starptautiskās ilgtspējas nedēļas ievaros. Šīs viesošānās laikā, Inga Uvarova iepazinās un sadarbojās ar citiem lektoriem un pētniekiem aprites ekomonomikas, ilgtspējas, klimata pārmaiņu, biznesa ētikas un sociālās atbildības jomā, kas bija ieradušies no vairāk kā 10 dažādām Eiropas valstīm un ASV. 

Tā bija lieliska iespēja popularizēt projektu rezultātus:

  • LZP FLPP lzp-2020/1-0062 : «Quadruple Helix Concept as base of sustainability via next generation PPPP model know-how» https://qhc.ba.lv/
  • 2020-1-LV01-KA226-HE-094519 Erasmus+ «Inclusive Digital Education – a Tool to Understand Circular Economy» https://digitooltoce.ba.lv/