QHC

2nd International Scientific Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management (ISCES 2022)

ISCES 2022

1. novembrī, atbalstīsim konferences norisi un popularizēsim paveikto projektos.

Šogad ISCES 2022 koncentrējas uz aprites ekonomikas un vides ilgtspējas tēmām https://isces.eu-science.com/

Šajā kontekstā ISCES 2022 mērķis ir nodrošināt platformu pētniekiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības mācībspēkiem, institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm, lai prezentētu savus pētniecības rezultātus un attīstības aktivitātes šādās konferences tēmās:

  • Green, Digital and Resilient Economy
  • Natural Resources Management
  • Environmental Sustainability and Engineering Management