QHC

1st International Accounting, Finance & Management Workshop

2022.gada 16.novemrī Latvijas Zinātņu Padomes finansētā projekta “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” ( Nr. lzp-2020/1-0062) pētnieki piedalījās Kauņas Lietišķās zinātnes universitātes (Lietuva) un Lodzas Universitātes Menedžmenta fakultātes (Polija) rīkotajā seminārā “1st International Accounting, Finance & Management Workshop”.

Semināra mērķis bija sniegt iespēju:

  1. doktorantiem prezentēt savu disertāciju koncepcijas un saņemt pieredzējušu pasniedzēju un auditorijas ieteikumus,
  2. radīt iespēju jaunajiem pētniekiem un pieredzējušiem profesoriem prezentēt pētnieciskos darbus (dažādās izstrādes stadijās) un saņemt atsauksmes no ieceltajiem diskusijas un semināra dalībniekiem.

Profesore Dzintra Atstāja bija pieaicināta šī pasākuma zinātniskajā komitejā.

Semināra laikā projekta dalībniece Tatjana Jukna sniedza ziņojumu “Discourse of the Latvian Law: Problematic of Repo Transactions” un saņēma atgriezenisko saiti un ieteikumus darba pilnveidošanai. Viņa iesāka šo semināru visiem doktorantiem un jaunajiem pētniekiem.