QHC

Saruna par apritīgas būvmateriālu un būvniecības atkritumu sistēmas izveidi Latvijā, komercsektorā un publiskajā sektorā

Atkritumu sistēmas izveidi Latvijā

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (https://wastetoresources.varam.gov.lv/). 

Tikšanās laikā fokuss bija uz būvniecības apritīgumu komercsektorā un publiskajā sektorā, tika identificēti galvenie problēmjautājumi un risinājumi. Latvijas Būvniecības partnerības vadītājs Ģ. Miķelsons prezentēja apritīgas būvmateriālu, būvniecības un nojaukšanas atkritumu sistēmas procesa posmus un mijiedarbes principus, kā arī notika diskusija par uzdevumu prioritizēšanu.

Banku augstskolu sanāksmē pārstāvēja prof. Dz. Atstāja, pētnieki L. Avena un J. Butkevičs.